0 (216) 358 02 38

turhal@superonline.com

Pazartesi-Cuma 15:30-18:30

1. Baş Boyun kanseri hastalarına standart tedavi uygulanmasında karşılaşılan güçlükler, 25-28 Temmuz 2013 St Petersburg, Rusya


2. Türk Kanser Hastalarında Kemoterapi Etkinliğini Doğrulama Çabaları (Türk Onkoloji Grubu ortak çalışması). 2. Farmakogenomik Konferansı 26-28 Eylül 2013 Lizbon-Portekiz


3. Kanser ve benzeri kronik hastalıklar sonrası yaşam tarzı değişiklikleri, 29th Annual Meeting of ARABMED in Europe, 3-6 2013, Berlin Almanya


4. Sözel Sunumlar Oturumu Başkanlığı, 3. Akdeniz Multidisipliner Onkoloji Forumu toplantısı 24-26 Ekim Atina – Yunanistan


5. Baş Boyun kanseri hastalarına standart tedavi uygulanmasında karşılaşılan güçlükler, 4th Trends in Head & Neck Oncology, 7-9 Kasım 2013 Dubrovnik Hırvatistan


6. Hepatosellüler Kanserde K-Ras, African Organization for Research and Treatment of Cancer 21-24 Kasım 2013, Durban Güney Afrika