0 (216) 358 02 38

turhal@superonline.com

Pazartesi-Cuma 15:30-18:30

14 Ara 2020

Covid hastalığına yakalanan ve bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar alan kanser hastalarında virüse bağlı semptomlar ortaya çıktıktan 78 gün sonra dahi bulaştırıcılığın devam ettiği ve semptomlardan 61 gün sonra dahi canlı virüsün kültürde üretilebildiği yakın zamanda New York Memorial Sloan Kettering Hastanesinde yapılan bir gözlemden sonra rapor edildi.

Bu gözlem sırasında Covid hastalığına yakalanmış ve bağışıklık sistemi baskılanmış 20 kanser hastası gözlendi, bunlardan 18 tanesine kemik iliği nakli yapılmış veya CAR-T hücre tedavisi yapılmıştı, 2 tanesi de lenfoma hastası idi. Bu 20 hastanın 15’i kanseri için aktif bir şekilde tedavi edilmekteydi ve 11 tanesinde Covid enfeksiyonu ağır seyretti. Bu hastalardan toplamda Covid taraması için 57 geniz örneği alındı ve 1 hastada şikayetleri başladıktan 78 gün sonra dahi virüsün sebat ettiği görüldü. Ayrıca kültür üremesine bakıldığında bir hastanın 61 gün sonra dahi kültüründe canlı virüsün üreyebildiği gösterildi.

Bu bulaştırıcılık süresi Covid enfeksiyonuna yakalanan sağlıklı bireylere göre (7-10 gün) çok daha uzun olduğu için dikkat çekti ve daha ileri gözlemleri ve yakın takibe ihtiyaç olduğu konusunda bir uyarı yapıldı.

Sonuç olarak bağışıklık sistemi baskılanmış, özellikle kemik iliği nakli yapılan kanser hastalarında bulaştırıcılığın 2 aya kadar sürebilir. Bu bulgular hastaların izole edilmesi için daha uzun süreye ihtiyaç duyulduğu konusunda güçlü bir kanıt oluşturmaktadır.

5 Aralık 2020